Nối răng 1” M. X 1” M / 1” M. X 1” M nipple

Sử dụng để chuyển đổi ren trong 1″ sang ren ngoài 1″.