Tê ren 3 ngã chuyển đổi (15 – 21 mm) / 1/2” threaded 3-way connector

Gọi: 0916909087 để biết giá

Dùng trong hệ thống tưới ngầm, kết nối vòi phun “Colibrì” (mã 90210 – 90220 – 90230) trên đường ống dẫn chính 1/2″ (13-16 mm).

Bài viết mới nhất:

Facebook