Nối ren chuyển đổi 1/2″-1/4″ / 1/2”-1/4” hose threaded adaptor

70.000 Đ

Dùng để đấu nối trực tiếp với ống 1/2” (13-16 mm) hay ống1/4” (4-6 mm.) với vòi nước có ren 3/4” (20-27 mm) hoặc 1/2″ (15 – 21mm).

Nối ren chuyển đổi 1/2″-1/4″ / 1/2”-1/4” hose threaded adaptor

70.000 Đ