Nối ren chuyển đổi 1/2″ [1/2″ Hose Threaded Adapter]

Dùng để đấu nối trực tiếp với ống 1/2” (13-16 mm) với vòi nước có ren 3/4” (20-27 mm) hoặc 1/2″ (15 – 21mm).

Hotline: 0916909087
Call Now Button0916 909 087