Ống nối ren dài 2 đầu Ø 1/2” | Claber 90757

100.000 Đ

Ống nối ren dài [Claber 90757] kết nối ống 1/2″ và đầu phun ren trong 1/2″ (21mm).