Ống nối ren dài 2 đầu Ø 3/4” | Claber 90765

100.000 Đ

Ø 3/4”-3/4” threaded extension

Ống nối ren dài [Claber 90765] kết nối ống 3/4″ và đầu phun ren trong 3/4″ (27mm).