Nối ren ngoài 3/4″ / 3/4” male threaded four-way adapter

Gọi: 0916909087 để biết giá

Kết nối với vòi nước, chia thành 4 dòng tưới, có thiết kế van điều khiển riêng biệt cho mỗi dòng, tưới được nhiều khu vực khác nhau.

Dễ dàng lắp đặt và sử dụng.

Bài viết mới nhất:

Facebook