Nối ren ngoài 3/4″ / 3/4” male threaded four-way adapter

Kết nối với vòi nước, chia thành 4 dòng tưới, có thiết kế van điều khiển riêng biệt cho mỗi dòng, tưới được nhiều khu vực khác nhau.

Dễ dàng lắp đặt và sử dụng.

Hotline: 0916909087
Call Now Button0916 909 087