Nút bịt ống Claber 1/2″(16mm) khớp nối ren vặn 91035

64.000 

Đầu bít 1/2″ (16mm) dùng để chặn dòng nước ở cuối đường ống 1/2″ (16 mm).

 

0916 909 087