Ống cấp nước chính 1/2″, 25M / 25M Main Tube

Ống polyethylene 1/2″ (13-16 mm) cho đường dẫn nước chính. Linh hoạt, dễ uốn và chống hình thành tảo, nhiệt độ thấp và không chịu ảnh hưởng của bức xạ mặt trời, cuộn 25m.

Hotline: 0916909087