Ống cấp nước chính 1/2″ cuộn 50M / 50M Main Tube

Gọi: 0916909087 để biết giá

Ống polyethylene 1/2″ (13-16 mm) cho đường dẫn nước chính. Linh hoạt và chống hình thành tảo, nhiệt độ thấp và không chịu ảnh hưởng của bức xạ mặt trời, cuộn 50 M.

Bài viết mới nhất:

Facebook