Ống cấp nước chính 1/2″ cuộn 50M / 50M Main Tube

Ống polyethylene 1/2″ (16 mm) cho đường dẫn nước tưới chính.

 

 

 

Hotline: 0916909087
Call Now Button0916 909 087