Ống cấp nước nhánh 1/4″, 5M / 5M Feeding Tube

Ống cấp nước nhánh 1/4″, 5M / 5M Feeding Tube

Gọi: 0916909087 để biết giá

Ống ¼” (4-6mm) để phân nhánh ống chính. Cung cấp các đầu nhỏ giọt cuối dòng và trên dòng. Linh hoạt và chống hình thành tảo, nhiệt độ thấp và không chịu ảnh hưởng từ bức xạ mặt trời. Cuộn 5 M.

Bình luận

Bài viết mới nhất:

Facebook