Ống cấp nước nhánh 1/4″, 5M / 5M Feeding Tube

Ống ¼” (4-6mm) để phân nhánh ống chính. Cung cấp các đầu nhỏ giọt cuối dòng và trên dòng. Linh hoạt và chống hình thành tảo, nhiệt độ thấp và không chịu ảnh hưởng từ bức xạ mặt trời. Cuộn 5 M.

Hotline: 0916909087
Call Now Button0916 909 087