Ống cầm tay dự phòng cho cổng lấy nước nhanh

Ống cầm tay dự phòng thay thế cho ống cầm tay trong bộ van khớp nối nhanh – Quick coupling standpipe (COD. 90930).