Ống cầm tay dự phòng cho cổng lấy nước 90930 đầu ra khớp nối nhanh Claber

390.000 Đ

Ống cầm tay dự phòng thay thế cho ống cầm tay trong bộ van khớp nối nhanh – Quick coupling standpipe (COD. 90930).