Ống tưới nhỏ giọt nâu 1/2″ cuộn 25M / Dripper Tube – 25M brown

Ống tưới nhỏ giọt – cho hệ thống tưới nhỏ giọt chuyên nghiệp

Ống polyethylene nâu ½” (13-16mm) cuộn 25 M. Các lỗ tưới nhỏ giọt lưu lượng 2 l/h cách nhau 33cm. Cấu trúc zig zag bên trong đảm bảo cho hệ thống tưới nhỏ giọt đều toàn bộ diện tích trồng trọt. Tiết kiệm lượng nước tiêu thụ. Vận hành với áp lực thấp 0.5 – 1 bar.

Hotline: 0916909087