Ống tưới nhỏ giọt 16mm (1/2″), 50M / Dripper Tube

Ống tưới nhỏ giọt Claber 90357 – cho Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt chuẩn nhất

Ống polyethylene ½” (13-16mm) cuộn 50 M. Các lỗ tưới nhỏ giọt lưu lượng 2 l/h cách nhau 33cm. Cấu trúc zig zag bên trong đảm bảo cho hệ thống tưới nhỏ giọt đều toàn bộ diện tích trồng trọt. Tiết kiệm lượng nước tiêu thụ. Vận hành với áp lực thấp 0.5 – 1 bar.