Ống tưới nhỏ giọt mềm 1/4″ (6mm) cuộn 15 m – 1/4″ Dripper Tube

Ống tưới nhỏ giọt mềm 1/4″ (6mm) cuộn 15 m – 1/4″ Dripper Tube

Bình luận

Bài viết mới nhất:

Facebook