Ống tưới nhỏ giọt mềm 1/4″ (6mm) cuộn 15 m – 1/4″ Dripper Tube

Gọi: 0916909087 để biết giá

Bài viết mới nhất:

Facebook