Ống tưới nhỏ giọt mềm 1/4″ (6mm) cuộn 15 m – 1/4″ Dripper Tube

Ống tưới nhỏ giọt mềm 14 (6mm) cuộn 15 m đang là một sự lựa chọn lý tưởng cho con người. Và nó sẽ biến cuộc sống của bạn trở nên đơn giản hơn, hiện đại hơn bởi những hiệu quả đặc biệtn mà không một ống dẫn nước nào có được…