Phân bón dưỡng Mầm Lá – Hoa, kích rễ, hồi phục sau cắt tỉa, chai 500ml

55.000 Đ

Giúp dưỡng mầm Lá, kích rễ, dưỡng mầm hoa, dùng cho mọi loại cây cảnh, hồi phục sau cắt tỉa, sâu bệnh, duy trì dưỡng chất.