Phân bón dưỡng Mầm Lá – Hoa, kích rễ, hồi phục sau cắt tỉa, chai 500ml

55.000 Đ

Giúp dưỡng mầm Lá, kích rễ, dưỡng mầm hoa, dùng cho mọi loại cây cảnh, hồi phục sau cắt tỉa, sâu bệnh, duy trì dưỡng chất.

phan bon duong mam la
Phân bón dưỡng Mầm Lá – Hoa, kích rễ, hồi phục sau cắt tỉa, chai 500ml

55.000 Đ