Tê giảm 1/2″-1/4″ / 1/2”-1/4” 2 – way coupling

Phụ kiện cao cáp đến từ Claber – Italia. Tê giảm 1/4″ sẽ giúp bạn giảm từ một đường ống dẫn chính 1/2″ (13 – 16mm) thành một rẻ nhánh cho ống nhánh 1/4″ (4 – 6mm) nhanh chóng. Đảm bảo độ khít và an toàn cho hệ thống tưới cây.

Vật liệu nhựa ABS luôn chắc chắn và cho độ đền cao nhất.