Tê nối 1” F. X 1” M – Elbow

Gọi: 0916909087 để biết giá

Được sử dụng để kế nối các Van điện từ trong hệ thống.

Ren trong: đường kính 1″

Ren ngoài: đường kính 1″

Bài viết mới nhất:

Facebook