Tê nối 1” F. X 1” M – Elbow

Được sử dụng để kế nối các Van điện từ 1″ (34mm) trong hộp van.