Tê nối (3 ngã) Ø25mm / “T” with Ø25mm Connectors

Gọi: 0916909087 để biết giá

Được sử dụng để kết nối với ba đoạn ống dẫn polyethylene, tạo ra một nhánh hình chữ T.

Bài viết mới nhất:

Facebook