Tê nối (3 ngã) Ø32mm / T Ø 32mm Connectors

Gọi: 0916909087 để biết giá

Sử dụng để nối ba đoạn ống polyethylene đường kính 1″, tạo ra một nhánh hình chữ T.

Bài viết mới nhất:

Facebook