Tê nối (3 ngã) Ø32mm / T Ø 32mm Connectors

Sử dụng để nối ba đoạn ống HDPE đường kính DN32, tạo ra một nhánh hình chữ T.

 

 

Hotline: 0916909087
Call Now Button0916 909 087