Tê nối có ren 3/4″- Ø25mm / “T” Ø25mm 3/4″ Thread

Gọi: 0916909087 để biết giá

Được sử dụng để kết nối một vòi phun nước trên dòng dẫn nước bằng ống polyethylene.

Bài viết mới nhất:

Facebook