Tê nối Claber 1″ (26 – 34 mm) 2 đầu ren trong, 1 đầu ren ngoài 90808

140.000 Đ

Được sử dụng để kế nối các Van điện từ 1″ (34mm) trong hộp van.