Tê ren 3 ngã chuyển đổi (15 – 21 mm) / 1/2” threaded 3-way connector

Dùng trong hệ thống tưới ngầm, kết nối vòi phun Colibrì (mã 90210 – 90220 – 90230) trên đường ống dẫn chính 1/2″ (16 mm).