Tê nối Claber ống 1/2″ (16mm) khớp nối ren vặn 91029

132.000 

Tê nối 1/2″ (16mm) dùng để chia nhánh ống nước tưới 1/2″ (16mm).

 

0916 909 087