Thùng chứa nước Aqua-Magic Tank (80 lít)

Gọi: 0916909087 để biết giá

Sản phẩm được kết hợp với bộ “Aqua Magic System (8063)” để tạo ra một hệ thống tưới nhỏ giọt hoàn toàn độc lập, không cần kết nối nguồn điện và vòi nước.

Thùng chứa lắp ráp dễ dàng, không cần dụng cụ hỗ trợ như kìm, búa…

Có thể chứa được 80 lít nước.

Dễ dàng tháo rời để cất giữ Khi chưa cần tiếp tục sử dụng.

Bài viết mới nhất:

Facebook