Trụ đứng / Fitted rigid risers

Gọi: 0916909087 để biết giá

Phụ kiện hỗ trợ để nâng vòi phun lên 30 cm, cho phép các nước rơi từ trên cao như mưa tự nhiên. Nối trực tiếp vào ống dẫn.

Bài viết mới nhất:

Facebook