Trụ đứng / Fitted rigid risers

22.000 Đ

Trụ đứng – 91260 là phụ kiện hỗ trợ để nâng vòi phun lên 30 cm, cho phép các nước rơi từ trên cao như mưa tự nhiên. Nối trực tiếp vào ống dẫn.

trụ đứng
Trụ đứng / Fitted rigid risers

22.000 Đ