Van 1” x 1” / 1” x 1” manual valve

Gọi: 0916909087 để biết giá

Van này được sử dụng để tự mở hoặc đóng dòng chảy trong hệ thống khi cần thiết.
Chẳng hạn như, dùng van để đóng dòng nước trước khi các van điện từ được kiểm tra và bảo trì.

Bài viết mới nhất:

Facebook