fbpx

Van 1” x 1” / 1” x 1” manual valve

Van ren trong 1″ (34mm) được sử dụng để đóng hoặc nở dòng chảy trong hệ thống khi cần thiết.