Van 1/4″

42.000 Đ

Van dùng để đóng ngắt dòng nước trên đường ống tưới 6mm.

 

 

Van 1/4″

42.000 Đ