Van điện từ 24V ren trong 1″ | Claber 90814

24V – 1” Female solenoid valve without faston

Van điện từ 24V [Claber 90814] với 2 đầu ren trong 1″ (34mm) kết nối nhanh chóng với đường ống cấp nước chính.