Van giảm áp Claber ren trong 1/2”- 3/4” (21-27 mm) đầu ra khớp nối nhanh 91040

286.000 Đ

Tự động giảm và duy trì áp suất nước bên trong ở mức 1 barơ (tối đa 10 barơ). Nối với vòi nước có ren: 3/4″ (20 – 27mm) hoặc 1/2″ (15 – 21mm); và nối với ống dẫn chính 1/2″ (13 -16mm) hoặc ống cấp nhánh 1/4″ (4 – 6mm).

Hết hàng