Bộ hẹn giờ phun sương, tưới lan Claber Aquauno Mist 8496

2.026.999 Đ

Van hẹn giờ tưới cây Claber Aquauno Mist dùng pin 9V được thiết kế cho 2 mục đích khác nhau: dùng cho hệ thống tưới nhỏ giọt, hoặc hệ thống tưới phun sương làm mát.

Với 2 nút vặn để chọn chương trình cài đặt sẵn: 

  • 27 chương trình cho hệ thống tưới nhỏ giọt (chữ số màu vàng): thời gian tưới từ 2 – 90 phút, chu kỳ 12, 24, hoặc 48 giờ.
  • 24 chương trình cho hệ thống tưới phun sương làm mát ( chữ số màu xanh): thời gian phun từ 5 đến 45 giây chu kỳ 1, 3, 5, 10 phút.

0916 909 087