Bộ hẹn giờ phun sương, tưới lan (bộ tưới lan tự động) Claber Aquauno Mist 8496

2.026.999 

Van hẹn giờ tưới cây Claber Aquauno Mist dùng pin 9V được thiết kế cho 2 mục đích khác nhau: dùng cho hệ thống tưới nhỏ giọt, hoặc hệ thống tưới phun sương làm mát.

Với 2 nút vặn để chọn chương trình cài đặt sẵn: 

  • 27 chương trình cho hệ thống tưới nhỏ giọt (chữ số màu vàng): thời gian tưới từ 2 – 90 phút, chu kỳ 12, 24, hoặc 48 giờ.
  • 24 chương trình cho hệ thống tưới phun sương làm mát ( chữ số màu xanh): thời gian phun từ 5 đến 45 giây chu kỳ 1, 3, 5, 10 phút.

0916 909 087