Van khóa 1/2″/ Shut-off valve

Van khóa 1/2″ (16mm) dùng để đóng mở dòng nước tưới trên đoạn ống 1/2″ (16mm).