Van thoát nước (có ren) / Threaded drainage valve

Gọi: 0916909087 để biết giá

Được sử dụng để thoát nước tự động trong mạch ống mềm. Khuyến nghị sử dụng cho các khu vực có mùa đông lạnh (Sapa).

Có đầu nối vào ống mềm 1/2″ (13-16 mm).

Bài viết mới nhất:

Facebook