Van thoát nước (có ren) / Threaded drainage valve

Được sử dụng để thoát nước tự động trong đường ống tưới 1/2″ (16mm). Khuyến nghị sử dụng cho các khu vực có mùa đông lạnh (Sapa).

 

Hotline: 0916909087