Van thoát nước (tiêu nước)/ Drainage valve

Dẫn nước tự động.

Đề xuất cho khu vực với mùa đông khắc nghiệt, nước sẽ tự động chảy vào hệ thống tưới ngầm sau khi sử dụng, ngăn ngừa băng hình thành bên trong các đường ống.

Hotline: 0916909087