Vòi phun dạng súng – Elegant dual jet pistol

Gọi: 0916909087 để biết giá

Vòi phun được thiết lập hai dòng chảy khác nhau, tưới tập trung hoặc tưới quạt phun, lựa chọn dễ dàng bằng cách xoay nắp phía trước. Hệ thống nút bấm tiện dụng cho phép bạn điều chỉnh và tắt dòng chảy của nước với một chuyển động đơn giản, mang lại độ chính xác tối đa.

Bài viết mới nhất:

Facebook