Vòi phun dạng súng – Elegant Multifunction Pistol

Được thiết lập với bốn dòng chảy khác nhau, lựa chọn đơn giản bằng cách xoay phần phía trước. Hệ thống nút bấm tiện dụng cho phép bạn điều chỉnh và tắt dòng chảy của nước với một chuyển động đơn giản, mang lại độ chính xác tối đa.

Hotline: 0916909087