Vòi phun dạng súng – Metal-Jett

Một sự tinh tế trong thiết kế và ứng dụng thực tế.

Các bộ phận kim loại mạ chrome không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố.

Núm kim loại ở phía sau điều chỉnh sức mạnh của tia nước. Lưu lượng nước có thể được điều chỉnh theo yêu cầu, từ hoàn toàn đóng lại (tập trung) để mở hoàn toàn (quạt phun).

Hotline: 0916909087
Call Now Button0916 909 087