Vòi phun dạng tắm- Telescopic Multifunction Spray Lance

Gọi: 0916909087 để biết giá

Vòi phun đa chức năng với que kính thiên văn, phù hợp cho tất cả các nhu cầu tưới của bạn.

Được thiết lập với bốn dòng chảy khác nhau, lưa chọn đơn giản bằng cách xoay phần phía trước. Hệ thống nút bấm tiện dụng cho phép bạn điều chỉnh và tắt dòng chảy của nước với một chuyển động đơn giản, mang lại độ chính xác tối đa.

Bài viết mới nhất:

Facebook