Vòi phun tia 360° / 360° Micro Splinker

Gọi: 0916909087 để biết giá

Có thể gắn trực tiếp vào ống chính 1/2″ (13-16mm), ống nhánh 1/4″ (4 – 6mm) hoặc lắp vào trụ đứng để phun từ trên cao.

Bài viết mới nhất:

Facebook